Hội Chợ Y Tế & Phổ Biến Quyền Lợi Cộng Đồng

THANH PHONG/VIỄN ĐÔNG

WESTMINSTER. Ngày Thứ Bảy 23 tháng 3, 2024 Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel đã tổ chức  Hội Chợ Y Tế và Phổ Biến Quyền Lợi  Cộng Đồng tại hội trường chùa Điều Ngự, Westminster.

Mặc dù trời mưa và gió lạnh nhưng đồng hương tham dự rất đông chật kín hội trường rộng lớn của chùa Điều Ngự. Với tấm lòng phục vụ cộng đồng một cách thiết thực của Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ, bà Michelle Steel  đã yêu cầu và được  20  cơ quan, tổ chức của chính quyền Liên Bang, Tiểu Bang và Địa phương tham dự như: Hội Nhân Đạo Bất Vụ Lợi Medical, Education Missions and Outreach (M.E.M.O) – Trung Tâm Y Tế Southland Integrated Services, Inc. – Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Cao Niên National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) – Hiệp Hội Hưu Trí Người Mỹ American  Association ofRetired Persons (AARP) – Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) – Hội Cao Niên Á Mỹ – CalOptima PACE – Nha sĩ Loan Anh và BS Hùng Ong – Chương trình Tư vấn và bảo vệ quyền lợi bảo hiểm (HICAP) – Trung Tâm Tài Nguyên Người Chăm Sóc Quận Cam (Caregive Resource Center OC) – Cơ quan đặc trách dịch vụ Xã Hội Quận Cam (County of Orange Social Services – Office on Aging). Tất cả các cơ quan trên đều cử đại diện đến để giải đáp các câu hỏi của đồng hương.

Nhiều đồng hương vây quanh vị đại diện Sở Di Trú để đặt câu hỏi

 

Có mặt rất sớm, Dân Biểu LB Michelle Steel  ngỏ lời chào mọi người và cho biết “Hôm nay văn phòng của tôi tổ chức Hội Chợ này với mục đích kết nối người dân Nam California với các cơ quan và tổ chức của chính quyền Liên Bang, Tiểu Bang và Địa phương. Những tổ chức này sẽ mang tới thông tin về quyền lợi của cộng đồng và sẵn sàng giải đáp các câu hỏi do quý vị cần biết như Thuế vụ, Di Trú, An Sinh Xã Hội, Medical, Medicare, CalFresh (Food Stamp) v.v.. hoặc những vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Ngoài ra, tôi khuyến khích bất cứ quý vị nào cần sự hỗ trợ từ các cơ quan Liên Bang vui lòng liên lạc với văn phòng của tôi bất cứ lúc nào bằng cách gọi vào số phone (714) 960-6483. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt (cô Anh Nguyễn). Với Hội Chợ này tôi coi đó là một đặc ân để phục vụ người dân Nam Cali trong Quốc Hội Hoa Kỳ.”

Dân biểu Liên bang Michelle Steel và  cô Anh Nguyễn nhân viên văn phòng Dân Biểu

 

Dân Biểu LB Micheel Steel cũng cam kết bảo đảm rằng “cử tri của Địa Hạt 45 Tiểu bang California luôn có một chính phủ sẵn lòng phục vụ họ”. Ngoài các công việc của một Dân Biểu LB tại Quốc Hội, Văn Phòng DB Michelle Steel còn có thể giúp cử tri nhận được vé đi tham quan Washington D.C.và các địa điểm đặc biệt như Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ và Thư Viện Quốc Hội. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, bà Michelle Steel (Đảng Cộng Hòa) đã đạt được số phiếu cao nhất 55.68% trong khi người về nhì chỉ được 15.68% phiếu bầu.

Bà  Mỹ Hạnh Nguyễn đại diện cơ quan Châm Sóc Tại Gia tuyển thêm người chăm sóc tại gia   

Hội Chợ, đông đảo đồng hương đã bao xung quanh vị đại diện của Sở Di Trú để đặt câu hỏi. Trong bàn phục vụ của Người Chăm Sóc Tại Gia do cô Mỹ Hạnh Nguyễn phụ trách, đang cần tuyển thêm người Chăm Sóc Tại Gia với tiền lương từ $18.00/giờ , nếu làm trên 40 giờ/tuần lương có thể lên $27.00/giờ. Ai cần xin gọi cô  Mỹ Hạnh Nguyễn số (714) 825-8750 để biết thêm chi tiết./. THANH PHONG/VIỄN ĐÔNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *