Ứng Dụng EDDOnline Được Tích Hợp Tám Ngôn Ngữ, Trong Đó Có Tiếng Việt Cho Người Lãnh Trợ Cấp Thất Nghiệp

SACRAMENTO – Hôm nay, Sở Phát Triển Lao Động (EDD) thông báo rằng họ đã mở rộng thêm các lựa chọn các ngôn ngữ trên mạng thông tin trực tuyến của họ và UI Online để các cá nhân có thể ghi danh nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua các ứng dụng được dịch sang tiếng Armenia, tiếng Hàn và tiếng Tagalog.

Bà Farias nói: “Thônq qua EDDNext, chúng tôi tiếp tục cải thiện trải nghiệm của khách hàng, bao gồm dịch vụ tốt hơn cho các cộng đồng đa dạng tại California,” Giám Đốc EDD Nancy Farias nói: “Sự nâng cấp lớn này về dịch vụ khách hàng sẽ giúp hàng triệu người California trong tám ngôn ngữ được nói nhiều nhất”.

Những ai nhận trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ nhận được các cập nhật kịp thời về tình trạng của đơn xin và thông báo thanh toán được gửi qua email hoặc tin nhắn văn bản bằng ngôn ngữ của họ.

Việc tùy chọn ngôn ngữ bổ túc này có sẵn khi ghi danh nhận trợ cấp thất nghiệp thông qua UI Online sau khi đăng nhập vào myEDD. Tiếp theo, EDD sẽ thêm các cải tiến ngôn ngữ cho các ứng dụng về khuyết tật hoặc Nghỉ Phép Gia Đình có Trả Lương và Dịch Vụ Thanh Toán Nhiều Lợi Ích

Ghi danh Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Trên mạng

Trước tiên Khách hàng EDD phải tạo một tài khoản myEDD và sau đó ghi danh UI Online, cách nhanh nhất và tiện lợi nhất để nhận trợ cấp và quản lý đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiến. Anh, tìm biểu tượng hình quả địa cầu ở đầu trang của trang login myEDD, bấm menu để chọn ngôn ngữ (xem hình ảnh phía trên). Khuyến khích  chọn ngôn ngữ viết và nói ưa thích của họ khi ghi danh online, điều này giúp cơ quan phục vụ tốt hơn cho những người tìm kiếm dịch vụ đa ngôn ngữ.

Qua hệ thống UI Online, người nhận thất nghiệp có thể nhận trả lời cho các thắc mắc và hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ liên quan đến đơn khiếu nạị. Trong UI Online, quý vị có thể xác nhận việc nhận thanh toán lợi ích mỗi hai tuần, kiểm tra thông tin thanh toán, mở lại một đơn khiếu nại hiện có, cập nhật thông tin liên lạc, đặt lại lịch phỏng vấn qua điện thoại, và gửi tin nhắn an toàn đến đại diện dịch vụ cho người thất nghiệp.

EDD cũng đã thiết lập các đường dây điện thoại riêng trong các ngôn ngữ hàng đầu dành cho người thất nghiệp cần sự trợ giúp trong quá trình hướng dẫn khiếu nại.

Các Sáng Kiến Tiếp Cận Ngôn Ngữ của EDD

Việc mở rộng tiếp cận UI Online bổ túc vào những nỗ lực đã được công bố trước đây của cơ quan để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho những người có hạn chế ngôn ngữ tiếng Anh (LEP) – những người mà ngôn ngữ chính của họ không phải là tiếg Anh hoặc có khả năng đọc, nói, viết, hoặc hiểu tiếng Anh, bao gồm cả những người khiếm thính hoặc khó nghe.

Các dịch vụ EDD đã có sau đây:

  • Thiết lập một Ủy Ban Tư Vấn Tiếp Cận Đa Ngôn Ngữ và sẽ cố vấn về các yếu tố ngôn ngữ ảnh hưởng đến những người tìm kiếm và nhận dịch vụ từ EDD.
  • Mở một Văn Phòng Tiếp Cận Ngôn Ngữ EDD do Quản Trị Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ điều hành.
  • Tăng nội dung dịch trang web, bao gồm thông tin quan trọng về tất cả các chương trình EDD, các biểu mẫu và tài liệu, và thông tin liên lạc, cũng như cung cấp truy cập vào thông dịch viên trong hơn 200 ngôn ngữ mà không tốn phí.
  • Cung cấp cho quý vị các video hướng dẫn hữu ích cho UI Online bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mở rộng việc truy cập ngôn ngữ cho các cộng đồng đa dạng của California là một phần của EDDNext. Nỗ lực hiện đại hóa kéo dài nhiều năm này được dành riêng để hoàn toàn biến đổi trải nghiệm của quý vị và nhân viên của EDD dựa trên nghiên cứu và phản hồi của quý vị.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào Tài Nguyên Ngôn Ngữ. EDD sẽ chia sẻ các cập nhật mới về việc cải thiện tiếp cận ngôn ngữ trong các thông cáo báo chí và bản tin hàng tháng hai lần của mình, cung cấp thông tin mới nhất về các thay đổi lớn ảnh hưởng đến khách hàng của EDD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *