Lễ Đại Tường Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ

Bài và hình: THANH PHONG

GARDEN GROVE. Sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 Đại Đức Thích Minh Tâm trụ trì Tịnh Xá Giác Lý, 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 và môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ Đại Tường, Tưởng Niệm cố Hòa Thượng ân sư Thích Giác Sĩ, vị khai sơn Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý đã viên tịch vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 01 năm 2022 nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Tân Sửu tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý. Trụ thế 91 năm, xuất thế 64 năm. Hạ lạp 60 năm.

Tham dự và chứng minh cho buổi lễ có quý Hòa Thượng: Thích Phước Thuận, Thích Minh Mẫn, Thích Minh Hồi, Thích Viên Huy, Thích Thiện Long, Thích Minh Trí, Thích Giác Định, quý Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Thích Từ Hạnh và rất đông chư Đại Đức, quý Ni Sư, Sư Cô từ nhiều chùa về tham dự. Ngoài chư tôn đức Tăng, Ni có ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, một số cơ quan truyền thông và thiện nam tín nữ Phật tử.

Buổi lễ được bắt đầu với nghi thức cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài. Sau đó, Đại Đức Thích Minh Tâm, Trưởng Ban Tổ Chức có lời cung kính bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ni. Kính thưa quý quan khách và toàn thể Phật tử hiện diện,Hôm nay ngày 7 tháng 01 năm 2024, trong khung cảnh trang nghiêm, tràn hơi thở của sự tỉnh thức, chứa chan đạo màu với hình bóng huỳnh y trang nghiêm, hương vị giải thoát của quý ngài. Đầy đủ đạo tình của quý quan khách, đồng hương Phật tử hiện diện nơi đây, trong giờ phút này, tại đây, Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý trân trọng kính xin được thông qua chương trình buổi lễ gồm có: Niệm Phật cầu gia hộ – Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự – Dâng hoa chào mừng Chư tôn đức và quan khách – Cung tuyên Tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Lời Tưởng Niệm đến cố Hòa Thượng Ân sư của Phật tử – Đạo từ của Hòa Thượng chứng mính – Dâng hoa cúng dường lên cố Hòa Thượng – Cảm tạ của Ban Tổ Chức – Cúng dường trai Tăng…,

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại Đức Thích Minh Tâm tuyên bố lý do “…Cố Trưởng lão Thích Giác Sĩ là bậc tài cao đức trọng, là bậc Trưởng Lão trong hàng ngũ Phật giáo Khất Sĩ từ

thập niên 70, là vị đại đệ tử của cố Trưởng lão Giác Lý, Trưởng giáo Đoàn 5. Đạo hạnh cố Trưởng lão Thích Giác Sĩ là tấm gương sáng ngời cho hàng hậu lai chúng con. Ngài đã góp phần lớn lao trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, hóa độ chúng sanh từ trong nước và ngoài nước. Cảm niệm ân đức vô vàn cao quý và giá trị thâm sâu của Ngài, qua từng Thân Giáo và khẩu giáo của cố Trưởng Lão Thích Giác Sĩ, vị ân sư của chúng con. Quả thật, “Dép có lối mòn còn in dấu – Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương”. Cách đây 2 năm, ân sư chúng con đã thuận thế vô thường, quẩy gót về Tây. Nay, Môn đồ pháp quyến chúng con tổ chức Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Thích Giác Sĩ, vị khai sơn Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý, và đó là lý do của buổi lễ hôm nay”.

Tiếp đến, các em thiếu nhi dâng hoa chào mừng chư tôn đức và quan khách. Sau tiết mục dâng hoa, Đại Đức Thích Minh Tâm mời ông Phát Bùi, một Phật tử từng giúp đỡ cố Trưởng lão Thích Giác Sĩ trong việc xây dựng ngôi Tam Bảo này có vài lời phát biểu. Sau đó Đại Đức Minh Tâm và môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, và cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni hướng về bàn thờ có di ảnh cố Hòa Thượng Giác Sĩ để làm lễ niệm hương và cầu nguyện. Sau đó, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Phước Thuận ban đạo từ. Trong đạo từ, Hòa Thượng Thích Phước Thuận nhắc lại những gian nan, khổ ải mà cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ đã phải chịu khi thuê mướn ngôi nhà làm Tịnh Xá Giác Lý trên đường Hazard, Westminster của một thầy khác, cuối cùng phải tạo mãi miếng đất này để chuyển Tịnh Xá Giác Lý về đây, và ngài đã viên tịch tại nơi này.

Một lần nữa, các em thiếu nhi dâng hoa Tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Giác Sĩ. Sau cùng là lời cảm tạ của Đại Đức Thích Minh Tâm: “Kính bạch…..Lễ Tưởng Niệm lên cố Hòa Thượng ân sư chúng con đến đây đã được thành tựu mỹ mãn. Một lần nữa toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử chúng con xin được bái tạ ân đức của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, Ni đã quang lâm về chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Chúng con nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho quý ngài được nhiều sức khỏe, hanh thông Phật sự mà viên tròn đạo quả, để tiếp dẫn đàn hậu lai chúng con tiến tu đại nghiệp và mãi mãi là ruộng phước điền cho hàng Phật tử chúng con ươm mầm giải thoát.

Sau cùng, vì thời tiết quá lạnh nên Đại Đức trụ trì cũng là Trưởng Ban Tố Chức xin đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, Tăng Ni vào trai đường thọ trai, và buổi lễ hoàn mãn./

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *