Trợ cấp EDD hiện được phát qua thẻ mới là debit card (thẻ có tiền trả trước) của Money Network.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, Bộ Phát triển Lao động (EDD) bắt đầu phát hành tiền trợ cấp cho khách hàng thất nghiệp, tàn tật và Nghỉ phép gia đình đã ghi danh trên các thẻ debit card mới của Money Network. Các khoản thanh toán trợ cấp sẽ không còn được phát hành trên thẻ debit card của Bank of America nữa.

EDD trước đó đã thông báo rằng họ đang liên lạc với các khách hàng của mình về thời gian liên quan và thông tin để hỗ trợ họ chuyển sang sử dụng thẻ Money Network.

Giám đốc EDD, bà Nancy Farias cho biết: “Qua đối tác với Money Network, chúng tôi đang cải thiện cách cung cấp các khoản trợ cấp cho khách hàng, bao gồm việc giới thiệu cách gửi tiền trực tiếp vào cuối năm nay – phương pháp nhanh nhất, an toàn nhất để nhận thanh toán.

Những người có yêu cầu hoạt động và đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp sau ngày 15 tháng 1 đã được gửi một thẻ Money Network Card không có tiền để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi. Có thể mất tới 14 ngày làm việc kể từ ngày đủ điều kiện để nhận thẻ mới. Những người không nhận được thẻ của họ sau thời gian đó có thể liên lạc với Money Network theo số 1-800-684-7051.

Thông tin thêm về Thẻ Money Network hiện có tại moneynetwork.com/edd bằng 21 ngôn ngữ phổ biến nhất tại California. Điều này bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng thẻ, cách tránh phí và tìm máy rút tiền không tính phí tại các khu vực địa phương, các câu hỏi thường gặp, và bản dịch về các phần quan trọng liên quan đến “Các điều khoản và Phí” ở tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

HẠN CHÓT: Ngày 15 tháng 4 năm 2024 là ngày cuối cùng mà cá nhân có thể sử dụng thẻ debit của Bank of America trong quá trình chuyển đổi này. Khách hàng được khuyến khích sử dụng hoặc chuyển số dư còn lại trên thẻ ghi nợ của họ trước ngày đó, hoặc gửi yêu cầu đến Ngân hàng Bank of America để được phát hành một chi phiếu với số tiền còn lại.  Xin vào Trang web: edd.ca.gov để biết thêm thông tin.

EDD sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân qua tin nhắn văn bản, email hoặc trên các trang mạng xã hội. Tin nhắn qua text yêu cầu kích hoạt thẻ debit trợ cấp bằng cách chọn qua link là lừa đảo. Các tin nhắn text của EDD chỉ liên kết đến các trang web có chứa “edd.ca.gov”. Văn phòng khuyến khích khách hàng duy trì sự cảnh giác và bảo vệ thông tin tài chính và cá nhân của họ. Xin vào Trang web: edd.ca.gov để có các thông tin về cách tránh lừa đảo.

Trong năm nay, EDD dự kiến thực hiện chương trình  lựa chọn gửi tiền trực tiếp mới cho các khoản trợ cấp. Chi tiết về lựa chọn này sẽ được cung cấp trong các thông báo sắp tới. Cải tiến dịch vụ này là một phần của EDDNext, một nỗ lực biến đổi đa năm để cải thiện trải nghiệm của khách hàng EDD – cập nhật các công nghệ và lựa chọn tự phục vụ, tối ưu hóa các biểu mẫu và thông báo, và tăng cường hiệu quả của nhân viên thông qua các chính sách và quy trình cập nhật. Mục tiêu là làm cho trải nghiệm EDD của khách hàng trở nên dễ dàng mà và nhanh chóng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *