Thiếu hụt ngân sách trầm trọng, Hội Đồng TP Westminster họp khẩn

Vào chiều Thứ Tư, 6 Tháng Mười Hai vừa qua, HĐTP Westminster tổ chức một phiên họp khẩn bàn về vấn đề tăng thêm thuế để giúp thành phố thoát khỏi khó khăn tài chánh.
Phiên họp bắt đầu lúc 2 giờ 30 phút chiều, có một số ít người đến để bày tỏ suy nghĩ của mình như những phiên họp thường lệ khác của thành phố.
Bà Terry Rains, cư dân lâu năm tại Westminster, nói rằng thành phố không cho cư dân tiếp tục họp qua Zoom, không có kế hoạch rõ ràng,. Bà còn chỉ trích chuyện hai dân cử là Phó Thị Trưởng NamQuan Nguyễn và Nghị Viên Amy Phan West vắng mặt trong phiên họp liên quan đến khó khăn tài chánh của thành phố, gọi họ là hai “kẻ hèn nhát.” Bà chỉ trích, đến bây giờ TP mới nhóm họp về vấn đề này trong khi chỉ còn hai ngày nữa là hạn chót để nộp đơn đưa đề nghị tăng thuế thương mại vào phiếu bầu cho ROV.
Theo đó, thành phố đề nghị tăng thuế thương mại lên 0.5%, nếu được thông qua, và sẽ được cử tri bỏ phiếu quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 Tháng Ba, 2024.
Hai đại diện của Hiệp Hội Cảnh Sát Westminster phát biểu yêu cầu HĐTP tìm cách tránh phá sản để giữ các cơ quan công lực.
Nghị Viên Carlos Manzo chỉ trích hai đồng viện vắng mặt, nhất là Phó Thị Trưởng NamQuan Nguyễn, nói bị bệnh nhưng vẫn đi dự lễ thắp sáng cây thông Giáng Sinh vài ngày trước phiên họp.
Ông nói ai cũng bận, ai cũng có việc làm, nhưng họ được cư dân bầu lên để làm việc cho thành phố nên không có lý do nào mà hai dân cử kia được quyền vắng mặt.
Sau đó, ông đề nghị dời phiên họp lại vào Thứ Sáu, ngay đúng hạn chót ngày nộp đơn, để có đông đủ HĐTP và nhân viên không phải trình bày hai lần.
Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng đề nghị tổ chức họp vào Thứ Sáu.

Sau một số thảo luận, HĐTP Westminster quyết định họp để lắng nghe trình bày của nhân viên và chuyên gia tư vấn về chuyện tăng thêm thuế thương mại, sau đó có thể chuyển thông tin cho hai dân cử vắng mặt và bỏ phiếu vào một ngày khác.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *