Kết Quả Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Giúp TPB/QP/VNCH Kỳ 17

Bài và hình: THANH PHONG

GARDEN GROVE. Sáng Thứ Năm ngày 18.4.2024 Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo tại Thư Viện Việt Nam để tường trình kết quả Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ thứ 17 tại San Jose, Bắc California vào ngày/04/2024.

Tham dự có các thành viên Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành (trừ chị Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng đang phải nằm bệnh viện), một số cơ quan truyền thông.  HQ Đinh Quang Truật (Ban Giám Sát) làm MC của buổi họp báo. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông mời niên trưởng Võ Ý (cố vấn), niên trưởng Nguyễn Dinh (Phó Hội Trưởng), niên trưởng Nguyễn Phúc Tiến (chuyên viên điện toán), KQ Bùi Đẹp (Tổng Thư Ký) và chị Nghiêm Thanh Hà (Thủ quỹ) lên bàn Điều Hợp.

Anh David Trần, Giám Đốc CLB Báo Chí đi theo Ban Tổ Chức lên San Jose để thâu hình Đại Nhạc Hội. Trong lời trình bày, anh David Trần nói, anh vô cùng thán phục tinh thần của Chị Hội Trưởng và Ban Tổ Chức Đại Nhạc Hội Kỳ 17, vì dù thời tiết lúc đó hết sức khắc nghiệt, mưa bão  nhưng chị Hội Trưởng và Ban Chấp Hành vẫn quyết tâm từ Nam Cali lên Bắc Cali tổ chức bằng được Đại Nhạc Hội để có ngân khoản gửi về giúp anh em TPB và các chị QP/VNCH. Sau đó, niên trưởng Nguyễn Dinh trình bày việc thu, chi  và kết quả còn lại sau khi trừ chi phí như sau:

Chi phí cho 5 ca sĩ: $8,510.00 – Chi cho Saigon TV, Phố Bolsa, Việt TV, LSTV, LS Radio, Việt Media, Viên Thao và Quê Hương : $8,800.00. Chi phí thu hình quảng cáo $6,900.00 – Ban Nhạc $1,100.00 – Sound Manager $2,500.00 –Tiền sân khấu $1,600.00 – Generator $800.00 –Tiền thực phẩm $2,700.00 – Poster $400.00 – Credit Charge $44.37 –Thiệp Mời $900.00 – Design sân khấu $1,150.00 – Hoa Trưng $200.00 – Tiền di chuyển từ Nam Cali tời SJ (Gas,room,mướn xe, thực phẩm): $4,213.84 – Phong bì và vé $460.00. Tổng Cộng Chi: $40,278.21.

THU: Tiền bán vé $6,410.00 – Tiền ân nhân đóng góp trong ngày ĐNH (7/9/2023) $12,565.00 – Tiền ân nhân gửi đến Hội $41,016.17 – Tiền ân nhân cho qua Credit Card, Zell &Pay Pal $1,075.00. Tổng số thu $ $61,066.17

Kết quả còn lại: Thu $61,066.17  trừ Chi $40,278.21 Còn để giúp TPB: $20,787.96

Ban Điều Hợp cho biết hiện nay Hội ghi nhận còn 12,988 Thương Phế Binh và 3500 Quả Phụ Hội còn liên lạc được để giúp đỡ. Các vị trong Ban Điều hợp sau đó trả lời các câu hỏi của truyền thông thỏa đáng và buổi họp báo kết thúc..

Đại Nhạc Hội Kỳ 18 sẽ được tổ chức tại QD (Quốc Dương) Studio 7721 Garden Grove Blvd, Westminster từ 10 AM đến 7PM ngày 14 Tháng 7 năm 2024.

Hội mong quý mạnh thường quân, ân nhân và đồng hương tiếp tục hỗ trợ cho Hội để gửi về giúp các TPB và Quả Phụ VNCH tại quê nhà. Quý mạnh thường quân , ân nhân và đồng hương muốn giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp với Hội qua số điện thoại: (714) 837-5998 hay Tolfree 1.888-333-9030 hoặc email: tondzien@gmail.comvoy118@aol.comthienngathanhthuy@gmail.comhannahthanhha@yahoo.com –richardjrbui@gmail.com./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *